• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657

ภาพกิจกรรม

Untitled Document

คลิปสัมภาษณ์นายอนาคิน จันทร์จำบัง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอนาคิน จันทร์จำบัง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (4th TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย (คะแนนอันดับที่ 6) โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (4th TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์เด็กชายเจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายเจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (4th TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์เด็กชายคมิก หวังพัชรพล มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 5) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายคมิก หวังพัชรพล มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัล ชมเชย (คะแนนอันดับที่ 5) โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (4th TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์นายภวัต พิรุณจิตต์ ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภวัต พิรุณจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์นายภาสวิชญ์ แอนธอน มคธเพศ ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาสวิชญ์ แอนธอน มคธเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์เด็กชายธนดล สุตาภักดี ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนดล สุตาภักดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์นางสาวณิชมน สุภัทรเกียรติ ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวณิชมน สุภัทรเกียรติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์เด็กหญิงพลอยระพี ธนะขว้าง ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงพลอยระพี ธนะขว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test)

คลิปสัมภาษณ์น้องกอป่านผู้ทำคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ฟังคนเก่งจากรายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 (TESET) น้องกอป่าน ผู้ทำคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้คะแนน 95 คะแนนจาก 100 คะแนน ด.ญ. กันติชา ปัจฉิมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาได้รับทุนการศึกษา โล่ เกียรติบัตรและเหรียญทอง ลองฟังดูนะคะ น้องมีวิธีการเรียน และเตรียมตัวอย่างไร

สัมภาษณ์ด.ญ. ดารมิงค์ บุษดาคำ ผู้ทำคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ร่วม ได้ 99 คะแนน

ฟังสัมภาษณ์คนเก่งจากรายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 (TESET) ผู้ทำคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ร่วม (99 คะแนน จาก 100 คะแนน) ด.ญ. ดารมิงค์ บุษดาคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา โล่ เกียรติบัตรและเหรียญทอง