TESET โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (Thailand English Skills Evaluation Test)

NEC การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ (Northern English Contest)

NEEC การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern English Contest)

ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ

Untitled Document

หนังสือโจทย์ยากแนวสายแข่งขันเท่านั้น

หนังสือ พิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3

หนังสือ พิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

หนังสือ พิชิตโจทย์เราขาคณิตขั้นเทพ สำหรับนักเรียน ป.4-ป.6

หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิต ขั้นเทพ สำหรับนักเรียน ป.4-ป.6

หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4

หนังสือ ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย