• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • 096-280-6657

Thailand Spelling Bee, TSB2023
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (Thailand Champion Round)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน
>> ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันได้ที่
>> https://www.taccontest.com/spellingbee/list-R2/index.php?class=list

Level 1 : ป.1-ป.2

 • สอบแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567
 • เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
Level 2 : ป.3-ป.4
 • สอบแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567
 • เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
Level 3 : ป.5-ป.6
 • สอบแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567
 • เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
Level 4 : ม.1-ม.3
 • สอบแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567
 • เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

สอบแข่งขัน ณ ห้อง SC
อาคารเรียนรวม สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)


การทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2566

>> เปิดรับสมัครสอบ https://www.taccontest.com/tmcot/
>> วันนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 <<

การชำระเงินค่าสมัคร
>> ค่าสมัครสอบรวมค่าจัดส่งเกียรติบัตร 350 บาทต่อคน
>> ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
>> ธนาคารกสิกรไทยชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
> ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
>> ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
>> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
>> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
>> ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 4 มีนาคม 2567

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

 • สอบ วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567
 • เวลา 09.00 น. – 09.30 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
 • สอบ วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567
 • เวลา 10.00 น. – 10.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 • สอบ วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567
 • เวลา 11.00 น. – 11.30 น.

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

 • สอบ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
 • เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
 • สอบ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
 • เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 • สอบ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
 • เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

>> ประกาศผลการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.
>> สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com/tmcot/score

Untitled Document

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 3)

Untitled Document
เด็กชายจิรวิชญ์ ศีลตระกูล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกันยกร พลบวรเดชสกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนิมมา เอี่ยมเสม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อิทธิธรรมบูรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธีธัช พัฒนปรีชากุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงญาดา กอบแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายฐากูร สุวจนกรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลิศหล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงณรดา จิตรสกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนรินญรัศมิ์ ญาณวีร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนดล สุตาภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภวัต พิรุณจิตต์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาสวิชญ์ แอนธอน มคธเพศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีร์ วัฒนารักษ์สกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธาดา อำนวยกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Untitled Document

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565)

Untitled Document
เด็กหญิงณัฐภัสสร์ จุรีกานนท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพีรวิชช์ อดุลดํารงศักดิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายชัชชวิน มาลัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกานต์ศิริภาดา วุฒิกระพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายอีตั้น เชน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายนตตะวัน โตวัฒนกิจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงจิดาภา ฤทธิ์หมุน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายปารเมศ อาศนะเสน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงวรฤทัย คงนคร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธนิสร วิจิตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอุษณิษา เรืองแรง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายศศวัชร์ เอี่ยมสมบูรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สุดยอดหนังสือขายดีที่สุด

Untitled Document
Thailand Spelling Bee Level 2 Volume2

11 Mock tests + 888 questions (Grades 3-4 Common European Framework of Reference for...

ราคา : 390.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 320.00 บาท
Thailand Spelling Bee Level 1 Volume2

10 Mock tests + 600 questions (Grades 1-2) Common European Framework of Reference for Lan...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 299.00 บาท
Thailand Spelling Bee Level 4

11 Mock tests + 888 questions (Grades 7-9) Junior High School Common European Framework of Refer...

ราคา : 400.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 340.00 บาท
Thailand Spelling Bee Level 3

11 Mock tests + 888 questions (Grades 5-6 Common European Framework of Reference for Languages (...

ราคา : 390.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 320.00 บาท
Thailand Spelling Bee Level 2

11 Mock tests + 888 questions (Grades 3-4 Common European Framework of Reference for Languages (...

ราคา : 390.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 320.00 บาท
Thailand Spelling Bee Level 1

10 Mock tests + 600 questions (Grades 1-2) Common European Framework of Reference for Languages...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 299.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2565 (4 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 315.00 บาท
พิชิตโจทย์ยากคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1, Volume 2

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน)(โจทย์ใหม่หมด) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขั...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2563 (4 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 315.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ปี 2563 (3 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับช่วงชั้นป.1-ป.3, ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 299.00 บาท
หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ)

เหมาะสำหรับ ม.4 - ม.6, เตรียมสอบ PAT 2-9 วิชาสามัญ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์, ค...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบคณิตศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบวิทยาศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก IJSO, สอบแข่งขันวิทยาศาส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาสต...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์เรขาคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียนประถมต้น ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท