• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657

สนามสอบแข่งขัน

สนามสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2567)

ภาคกลาง
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (รับเฉพาะนักเรียนฝ่ายมัธยมเท่านั้น) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโชคชัย (เขตลาดพร้าว) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (เขตวังทองหลาง) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ (เขตคลองสามวา) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดราชาธิวาส (เขตดุสิต) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (เขตหนองแขม) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (รับเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาเท่านั้น) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (เขตภาษีเจริญ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (เขตสาทร) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (เขตดอนเมือง) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เขตพญาไท) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย (สนามสอบปิด) จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต (สนามสอบปิด) จ.ปทุมธานี
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) (สนามสอบปิด) จ.อ่างทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สนามสอบปิด) จ.ลพบุรี
โรงเรียนสามารถคิด (สนามสอบปิด) จ.ลพบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท (สนามสอบปิด) จ.ชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี **จำกัดจำนวน 120 คน** จ.สระบุรี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก​ (สนามสอบปิด) จ.นครนายก
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
โรงเรียนเดชาบดินทร์ (สนามสอบปิด) จ.สุโขทัย
โรงเรียนผดุงราษฎร์ (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
โรงเรียนศุภลักษณ์ (สนามสอบปิด) จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ (สนามสอบปิด) จ.สมุทรสาคร
ภาคเหนือ
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวิชัยวิทยา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา (สนามสอบปิด) จ.ลำพูน
โรงเรียนลำปางกัลยาณี (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร จ.ลำปาง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนอนุบาลลำปาง เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สนามสอบปิด) จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง (สนามสอบปิด) จ.แพร่
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเตชะวิทย์ (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนนิภาศิริ (สนามสอบปิด) จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนนางรอง (สนามสอบปิด) จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (สนามสอบปิด) จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนปัญจดี (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองบัววิทยายน (สนามสอบปิด) จ.หนองบัวลำภู
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนเพ็ญบุรี (สนามสอบปิด) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ (สนามสอบปิด) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (สนามสอบปิด) จ.หนองคาย
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ (สนามสอบปิด) จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก
โรงเรียนนารีวุฒิ (สนามสอบปิด) จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ราชบุรี
โรงเรียนอุดมวิทยา (สนามสอบปิด) จ.ราชบุรี
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา (สนามสอบปิด) จ.กาญจนบุรี
โรงเรียน​อรุณ​ประดิษฐ​ (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน (สนามสอบปิด) จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านรถไฟ (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนระยองวิทยาคม (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมบ้านฉาง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี (สนามสอบปิด) จ.จันทบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (สนามสอบปิด) จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (สนามสอบปิด) จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนมารีวิทยา (สนามสอบปิด) จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (สนามสอบปิด) จ.ปราจีนบุรี
ภาคใต้
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลเอช้วน (สนามสอบปิด) จ.กระบี่
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (สนามสอบปิด) จ.กระบี่
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จ.กระบี่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนดาวนายร้อย (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนพลวิทยา (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.ตรัง
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง