• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657
แนะนำหนังสือขายดี
สั่งซื้อข้อสอบเก่า
ทดลองระบบสอบออนไลน์
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

Thailand Spelling Bee, TSB2023

>> สามารถสมัครได้ที่ http://www.taccontest.com/spellingbee
>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

การชำระเงินค่าสมัคร (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค)
>> ค่าสมัครสอบ 300 บาทต่อคน
>> สามารถชำระค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
>> ธนาคารกสิกรไทยชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
> ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่ (กดปุ่ม F5)
>> ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจะทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
>> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
>> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
>> ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

  • สอบแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
  • เวลา 10.00 น. - 11.30 น.

>> ประกาศผลการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 8 มกราคม 2567
>> สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com/spellingbee/score/

สนามสอบการแข่งขัน Thailand Spelling Bee, TSB2023 (แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค)

ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (เขตหนองแขม) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดราชาธิวาส (เขตดุสิต) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (เขตภาษีเจริญ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม (เขตราษฎ์บูรณะ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (เขตดอนเมือง) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยมเท่านั้น) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนนิวตัน (The Newton Sixth Form School) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนบ้านรถไฟ (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสฤษดิเดช (สนามสอบปิด) จ.จันทบุรี
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต (สนามสอบปิด) จ.ปทุมธานี
โรงเรียนตราษตระการคุณ (สนามสอบปิด) จ.ตราด
โรงเรียนวิทยปัญญามัธยม (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนปัญจดี (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (สนามสอบปิด) จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย (สนามสอบปิด) จ.หนองคาย
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (สนามสอบปิด) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนธาตุพนม (สนามสอบปิด) จ.นครพนม
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย (สนามสอบปิด) จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนเตชะวิทย์ (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ (สนามสอบปิด) จ.นครพนม
ภาคเหนือ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวิชัยวิทยา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านปงสนุก (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนพระหฤทัย (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา (สนามสอบปิด) จ.พะเยา
โรงเรียนเดชาบดินทร์ สุโขทัย (สนามสอบปิด) จ.สุโขทัย
โรงเรียนผดุงราษฎร์ (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ (สนามสอบปิด) จ.น่าน
โรงเรียนปัว (สนามสอบปิด) จ.น่าน
ภาคใต้
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จ.กระบี่
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนมหาวชิราวุธ (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจร​เกียรติ​เชิง​ทะเล​ (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
Workplace Computer

โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

>> ผู้สมัครสามารถเข้าสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.taccontest.com/tesc/
>> เปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับ อ.3 , ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 วันนี้ - 9 ตุลาคม 2566
ส่วนระดับ ม.4 - ม.6 วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566

การชำระเงินค่าสมัคร
>> ค่าสมัคร 400 บาทต่อคน
>> ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่สมัครถึง ระดับ อ.3 , ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. (ส่วนระดับ ม.4 - ม.6 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. )
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
>> ธนาคารกสิกรไทยชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
> ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่ (กดปุ่ม F5)
>> ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจะทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
>> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ตั้งแต่สมัครถึงระดับ อ.3 , ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. (ส่วนระดับ ม.4 - ม.6 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. )
วันตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
>> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันได้ในวันที่ ระดับ อ.3 , ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. (ส่วนระดับ ม.4 - ม.6 วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. )

>> ประกาศผลรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ระดับ อ.3 , ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 (ส่วนระดับ ม.4 - ม.6 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
>> สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com/tesc/


Untitled Document

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 3)

Untitled Document
เด็กชายจิรวิชญ์ ศีลตระกูล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกันยกร พลบวรเดชสกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนิมมา เอี่ยมเสม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อิทธิธรรมบูรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธีธัช พัฒนปรีชากุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงญาดา กอบแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายฐากูร สุวจนกรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลิศหล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงณรดา จิตรสกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนรินญรัศมิ์ ญาณวีร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนดล สุตาภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภวัต พิรุณจิตต์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาสวิชญ์ แอนธอน มคธเพศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีร์ วัฒนารักษ์สกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธาดา อำนวยกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Untitled Document

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565)

Untitled Document
เด็กหญิงณัฐภัสสร์ จุรีกานนท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพีรวิชช์ อดุลดํารงศักดิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายชัชชวิน มาลัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกานต์ศิริภาดา วุฒิกระพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายอีตั้น เชน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายนตตะวัน โตวัฒนกิจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงจิดาภา ฤทธิ์หมุน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายปารเมศ อาศนะเสน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงวรฤทัย คงนคร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธนิสร วิจิตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอุษณิษา เรืองแรง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายศศวัชร์ เอี่ยมสมบูรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สุดยอดหนังสือขายดีที่สุด

Untitled Document
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2565 (4 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 315.00 บาท
พิชิตโจทย์ยากคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1, Volume 2

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน)(โจทย์ใหม่หมด) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขั...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2563 (4 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 315.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ปี 2563 (3 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับช่วงชั้นป.1-ป.3, ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 299.00 บาท
หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ)

เหมาะสำหรับ ม.4 - ม.6, เตรียมสอบ PAT 2-9 วิชาสามัญ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์, ค...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบคณิตศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบวิทยาศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก IJSO, สอบแข่งขันวิทยาศาส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาสต...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์เรขาคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียนประถมต้น ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 265.00 บาท