• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2567)

>> ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้ที่ https://www.taccontest.com/teset/
>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่เมษายน 2567 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

  • สอบแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567
  • เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
ช่วงชั้น วันที่
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) วันที่ 4 ตุลาคม 2567
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) วันที่ 30 กันยายน 2567
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) วันที่ 27 กันยายน 2567
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) วันที่ 23 กันยายน 2567
สมัครสอบแข่งขัน สนามสอบแข่งขัน

Thailand Spelling Bee, TSB2024

>> สามารถสมัครได้ที่ http://www.taccontest.com/spellingbee
>> เปิดรับสมัครตั้งแต่เปิดรับสมัครตั้งแต่เมษายน 2567 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

  • สอบแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567
  • เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
Level วันที่
Level 1 : ป.1-ป.2 วันที่ 20 กันยายน 2567
Level 2 : ป.3-ป.4 วันที่ 20 กันยายน 2567
Level 3 : ป.5-ป.6 วันที่ 20 กันยายน 2567
Level 4 : ม.1-ม.3 วันที่ 18 กันยายน 2567
Level 5 : ม.4-ม.6 วันที่ 18 กันยายน 2567
สมัครสอบแข่งขัน สนามสอบแข่งขัน

โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567

ปิดรับสมัคร >> ปิดรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2567
ชำระเงิน/แก้ไขข้อมูล >> สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567
การส่งวิดีโอ >> ผู้สมัครสามารถส่งคคลิปวิดีโอได้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน >> วันที่ 7 กันยายน 2567
ประกาศผลคะแนน >> วันที่ 21 ตุลาคม 2567

ปิดรับสมัคร >> ปิดรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2567
ชำระเงิน/แก้ไขข้อมูล >> สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567
การส่งวิดีโอ >> ผู้สมัครสามารถส่งคคลิปวิดีโอได้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน >> วันที่ 7 กันยายน 2567
ประกาศผลคะแนน >> วันที่ 21 ตุลาคม 2567

ปิดรับสมัคร >> ปิดรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2567
ชำระเงิน/แก้ไขข้อมูล >> สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567
การส่งวิดีโอ >> ผู้สมัครสามารถส่งคคลิปวิดีโอได้ถึงวันที่ 11 กันยายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน >> วันที่ 12 กันยายน 2567
ประกาศผลคะแนน >> วันที่ 28 ตุลาคม 2567

ปิดรับสมัคร >> ปิดรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2567
ชำระเงิน/แก้ไขข้อมูล >> สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2567
การส่งวิดีโอ >> ผู้สมัครสามารถส่งคคลิปวิดีโอได้ถึงวันที่ 11 กันยายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน >> วันที่ 12 กันยายน 2567
ประกาศผลคะแนน >> วันที่ 28 ตุลาคม 2567

ปิดรับสมัคร >> ปิดรับสมัครวันที่ 2 สิงหาคม 2567
ชำระเงิน/แก้ไขข้อมูล >> สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567
การส่งวิดีโอ >> ผู้สมัครสามารถส่งคคลิปวิดีโอได้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน >> วันที่ 10 สิงหาคม 2567
ประกาศผลคะแนน >> วันที่ 20 กันยายน 2567


Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 4 )

Thailand English Speech Contest (TESC 2023)

หลักสูตรสามัญหรือหลักสูตร IEP

หลักสูตร English Program หรือสองภาษา

Thailand Spelling Bee (TSB 2023)

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT )