• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : 25/304 ซอยรามคำแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
  • 096-280-6657

เอกสารดาวน์โหลด

Untitled Document
ระเบียบการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ (TMCOT) ครั้งที่ 2/2565 รอบ 2 (รอบคัดเลือกสุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)
ตัวอย่างกระดาษคำตอบรายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET)
ฟอร์มใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK)
แบบฟอร์มสมัครสอบแบบกลุ่มการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ระเบียบการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (TMCOT)
ระเบียบการสอบการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 3 (TESET)
แบบฟอร์มสมัครสอบแบบกลุ่มโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3
ใบสมัครสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3